Oddziaływanie elektromagnetyczne

Oddziaływanie elektromagnetyczne w medycynie

oddziaływanie elektromagnetyczne

Wyzwania nowoczesnej medycyny

Oddziaływanie elektromagnetyczne urządzeń medycznych zyskuje na znaczeniu w miarę postępu technologicznego. W naszym otoczeniu znajduje się bowiem coraz więcej elektroniki. Ten trend dotyczy także placówek medycznych. Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów zależy od właściwego leczenia. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja, kiedy wysoki poziom pola elektromagnetycznego będzie negatywnie oddziaływać na ludzi.

Urządzenia medyczne pomagają w leczeniu, a nawet codziennym funkcjonowaniu pacjentów. Rozruszniki serca czy implanty słuchowe są niezastąpione w codziennej aktywności. Zaawansowane systemy, jak MRI oraz CT pomagają w diagnozowaniu. Z kolei operacja laserowa laserem HoLEP stanowi nowe otwarcie w chirurgii. Wszystkie te udogodnienia mają jednak swoje wady. Każde urządzenie generuje bowiem określone natężenie pola elektromagnetycznego. To właśnie ono może potencjalnie wpływać na działanie innej elektroniki w otoczeniu. Silne pole magnetyczne aparatu MRI może zakłócać pracę innego sprzętu medycznego znajdującego się w pobliżu.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego

Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP jest niezwykle istotne. Kwestie te regulują odpowiednie normy. Zapewniają bezpieczeństwo urządzeń, które nie mogą wpływać negatywnie na siebie wzajemnie. Producenci urządzeń medycznych muszą przestrzegać rygorystycznych wytycznych. Między innymi dotyczących emisji elektromagnetycznych. Są one potwierdzane w trakcie procesów certyfikacji. Dzieje się to oczywiście przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Nie tylko producenci sprzętu odpowiadają za bezpieczeństwo. W środowiskach klinicznych różnorodne urządzenia działają równocześnie. Do tego w bliskiej odległości od siebie. Dlatego ważne jest, aby personel medyczny był odpowiednio przeszkolony. Pozwoli to na skuteczne zarządzanie ryzykiem zakłóceń elektromagnetycznych. Personel musi stosować odpowiednie procedury minimalizujące ryzyko awarii. Trzeba także eliminować błędy diagnostyczne wynikające z interferencji elektromagnetycznej. Szkolenia personelu medycznego może przeprowadzić akredytowane laboratorium pomiarowe.

Wprowadzanie innowacji

Rozwój technologiczny, to liczne nowe wyzwania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Elektronika wearables od dawna znajduje się w naszym otoczeniu. Popularne smartwatche monitorują wybrane funkcje życiowe na bieżąco. Dlatego tak powszechne rozwiązania wymagają nowego podejścia. Należy mieć pewność, że nie będą zakłócały działania krytycznych medycznych technologii. Pomiary elektromagnetyczne, to podstawa w testowaniu nowych rozwiązań wprowadzanych na rynek.

oddziaływanie elektromagnetycznepoziom pola elektromagnetycznegooperacja laserowaHoLEPnatężenie pola elektromagnetycznegopole elektromagnetyczne BHPakredytowane laboratoriumpomiary elektromagnetyczneelektronika wearables